English version

Grafické systémy a multimédiá - Projekt 2007/2008 - Martin Veselý

Panoráma


Panoráma je z Mariánskeho (štvorcového) námestia v Žiline.

Panoramio

Model

Modeloval som budovu radnice v Rajci.

Stred mesta tvorí historické štvoruholníkové námestie. Do jeho stredu ústia vždy dve ulice zvierajúce pravý uhol. Toto pravidelné námestie so sieťou ulíc vybiehajúcich z jednotlivých zasunutých nároží (čo je typickým znakom stredovekého gotického urbanizmu) vznikalo v 15. a 16. stor. V 16. stor. vznikla i hlavná stavba námestia, radnica. Je to pôvodne renesančná jednoposchodová stavba prístupná zo všetkých strán. Otvorené arkády slúžili ako trhovisko. Na poschodí boli administratívne miestnosti mestskej rady. Po najnovšej rekonštrukcii v r. 1992 sú arkády zasklené a radnica slúži ako obradná, koncertná i výstavná sieň.

Technická správa:


- Budova radnice v Rajci
- Martin Veselý, maves.. at .. maves .. . .. sk, Bratislava, 2008
- Vstupné dáta: Fotenie 25.5.2008, Pôdorys z budovy získaný od Mestskeho Úradu v Rajci za účelom modelovania budovy.
- čas modelovania bol cca 5 dní ľahkým tempom. Používal som Blender pod Kubuntu 8.04. Blender raz spadol, odvtedy som ukladal prácu každých desať minút.
- Výstup
- Renderované obrázky:


- Wikipedia o Rajci